VURDERINGER

Tegnestuen fortager tit vurdering af forbedringer i andelsboliger. Ved fraflytning skal andelslejligheder vurderes og forbedringer prissættes. Vi har mange års erfaringer med dette og er p.t. faste vurderingsmænd for mere end 25 andelsboligforeninger.